NL - FR

Bewonerskaart

Alle personen gedomicilieerd in één van de blauwe – of betalende zones in Ronse hebben recht op een bewonerskaart. Bewonerskaarten krijgen een zone toegekend aan de hand van het domicilieadres. U kan hier raadplegen in welke zone uw woonst zich bevindt. U kan deze parkeerfolder eveneens op het stadhuis en in de parkeerwinkel verkrijgen. Een bewonerskaart is één jaar geldig. Wanneer u gedomicilieerd bent in de blauwe zone komt u in aanmerking voor een gratis bewonerskaart waarmee u in de blauwe zone mag parkeren. Wanneer u gedomicilieerd bent in de betalende zone komt u in aanmerking voor één bewonerskaart ten bedrage van €65. 

Een nieuwe bewonerskaart kan online - of in de parkeerwinkel te Ronse aangevraagd worden. Voor uw online aanvraag heeft u een e-ID lezer nodig, uw ID en dient u het inschrijvingsbewijs van uw wagen in te scannen. Wanneer u een bewonerskaart aanvraagt in de parkeerwinkel, neemt u uw ID en inschrijvingsbewijs mee.

Een verlenging van de bewonerskaart kan online of in de parkeerwinkel te Ronse. Voor een online verlenging heeft u een e-ID lezer nodig en uw ID. Wanneer u uw bewonerskaart gaat verlengen in de parkeerwinkel, neemt u uw ID en inschrijvingsbewijs mee.

 • De vervaldatum van uw bewonerskaart staat duidelijk vermeld op uw parkeerkaart. In het laatste kwartaal van het jaar waarin uw bewonerskaart vervalt ontvangt u een schrijven met de nodige informatie aangaande de verlenging (zowel wanneer u de parkeerkaart online – of in de parkeerwinkel aanvroeg).

Voor een wijziging van uw nummerplaat dient u zich naar de parkeerwinkel te begeven. U neemt uw ID en het nieuwe inschrijvingsbewijs van uw wagen mee. U neemt eveneens de oude bewonerskaart mee.

Klik hier om een parkeerkaart online aan te vragen.

Zorgverstrekkerskaart

Met een zorgverstrekkerskaart kan u zowel in de blauwe zone als in de betalende zone parkeren tijdens het huisbezoek. De zorgverstrekkerskaart kost €65 per jaar en is te verkrijgen in de parkeerwinkel. 

Voorwaarden:

Het beroep van zorgverstrekker uitoefenen zoals huisartsen en diensten van thuisverpleging. Eén kaart per zorgverstrekker, één nummerplaat per kaart. Domicilie is onbelangrijk.   

Documenten mee te brengen naar de parkeerwinkel:

 • Bewijs dat men tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest van de werkgever)
 • Identiteitskaart van de aanvrager
 • Inschrijvingsbewijs van het voertuig

Werknemerskaart

Een werknemerskaart kan worden uitgereikt aan natuurlijke personen of vennootschappen die werkzaam zijn binnen de blauwe zone. Met deze parkeerkaart kan enkel geparkeerd worden in de blauwe zone. De parkeerkaart kost € 130 per jaar en is te verkrijgen in de parkeerwinkel. 

Voorwaarden: 

 • De aanvrager moet een attest van de werkgever voorleggen waarop het adres van de tewerkstelling wordt bevestigd.
 • De aanvrager moet een bewijs voorleggen dat het voertuig ingeschreven is op zijn/haar naam of dat hij/zij er bestendig over beschikt.
 • Een cumul met een andere kaart is verboden.

Aannemerskaart

De aannemerskaart is geschikt voor het uitvoeren van werken voor kleine aannemingen binnen de betalende en blauwe zone van de stad Ronse. De kostprijs van deze parkeerkaart bedraagt: €10 per week - €50 per trimester - €75 per semester - €130 per jaar – en is te verkrijgen in de parkeerwinkel. 

U dient de volgende documenten mee te nemen:

 • Bewijs van officiële aannemer aan de hand van btw-nummer.
 • Inschrijvingsbewijs van de betreffende wagen.
 • Indien verlenging nodig: de oude aannemerskaart meebrengen naar de parkeerwinkel (dus niet de originele documenten, deze dienen enkel om het dossier op te starten).

Handelaarskaart

Handelaars binnen de betalende zone kunnen voor hun vestigingseenheid binnen deze zone één handelaarskaart bekomen. Met deze parkeerkaart kan u parkeren in de betalende - en blauwe zone. De parkeerkaart kost €175 per jaar en is te verkrijgen in de parkeerwinkel. 

Er wordt een handelaarskaart afgeleverd aan de natuurlijke personen en vennootschappen, die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De aanvrager moet een attest voorleggen waarop het adres van de tewerkstelling of uitbating wordt bevestigd.
 • De aanvrager moet een bewijs voorleggen dat het voertuig ingeschreven is op zijn/haar naam of dat hij/zij er bestendig over beschikt.
 • Een cumul met een andere kaart is verboden.

Taxikaart

Taxibedrijven die werkzaam zijn in de blauwe – of betalende zone kunnen een taxikaart bekomen. De kaart kan dan gebruikt worden in zowel de blauwe –, als de betalende zone. De kaart kost €65 per jaar en is te verkrijgen in de parkeerwinkel.