NL - FR

Bewonerskaart

Klik hier voor een overzicht van de verschillende parkeerzones in Aarschot

Prijs & geldigheid
Eerste kaart €40 per jaar. Tweede kaart €80 per jaar. Geldig voor één jaar.  

Voorwaarde 
Domicilie hebben in de betalende zone of in de blauwe zone in Aarschot centrum. Geen bewonerskaart mogelijk voor blauwe zone in deelgemeente Rillaar.

Te gebruiken
Enkel in de zone(s) die is/zijn vermeld op de parkeerkaart.

Documenten
 • Het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor de parkeerkaart wordt aangevraagd.
 • De identiteitskaart van de aanvrager.
 • De oude bewonerskaart.
 • Indien de wagen op naam van een andere persoon staat: kopie van het verzekeringsdocument waarop de aanvrager is vermeld als medebestuurder.
 • Bij bedrijfsvoertuigen en leasingwagens: attest van de werkgever of leasingmaatschappij dat bevestigt dat de aanvrager de vaste bestuurder is van de wagen.
 • Als het om een vervangwagen gaat: attest van de garage of automobielvereniging dat vermeldt dat deze wagen een vervangwagen is voor het voertuig waarvoor reeds een parkeerkaart werd uitgereikt.
U kunt het aanvraagformulier afdrukken, invullen en aan ons bezorgen.


Werknemerskaart

 

Prijs & geldigheid
Geldigheid van 3 maanden: 60,00 euro; geldigheid 1 jaar 200,00 euro.

Voorwaarde
Zowel werknemers als werkgevers waarvan de werkplek gelegen is in de blauwe zone of betalende zone kunnen een werknemerskaart aankopen.

Te gebruiken
Enkel in de blauwe zone(s) die is/zijn vermeld op de parkeerkaart. Niet geldig in de betalende zones.

Documenten
 • Attest van de werkgever met bevestiging adres werkplek.
 • Het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor de parkeerkaart wordt aangevraagd.
 • De identiteitskaart van de aanvrager.
 • De oude weknemerskaart.
 • Indien de wagen op naam van een andere persoon staat: kopie van het verzekeringsdocument waarop de aanvrager is vermeld als medebestuurder.
 • Bij bedrijfsvoertuigen en leasingwagens: attest van de werkgever of leasingmaatschappij dat bevestigt dat de aanvrager de vaste bestuurder is van de wagen.
 • Als het om een vervangwagen gaat: attest van de garage of automobielvereniging dat vermeldt dat deze wagen een vervangwagen is voor het voertuig waarvoor reeds een parkeerkaart werd uitgereikt.
U kunt het aanvraagformulier afdrukken, invullen en aan ons bezorgen.

Zorgverstrekkerskaart

Prijs & geldigheid
Gratis. Geldig voor één jaar.

Te gebruiken
In alle parkeerzones in de stad, voor een parkeerduur van 30 minuten. Dient samen de parkeerschijf te worden voorgelegd.

Voorwaarden
Het beroep van zorgverstrekker uitoefenen. Domicilie mag ook buiten stad Aarschot liggen.   

  
Documenten
 • Bewijs dat men tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest van de werkgever)
 • Het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor de parkeerkaart wordt aangevraagd.
 • De identiteitskaart van de aanvrager.
 • De oude zorgverstrekkerskaart.
 • Indien de wagen op naam van een andere persoon staat: kopie van het verzekeringsdocument waarop de aanvrager is vermeld als medebestuurder.
 • Bij bedrijfsvoertuigen en leasingwagens: attest van de werkgever of leasingmaatschappij dat bevestigt dat de aanvrager de vaste bestuurder is van de wagen.
 • Als het om een vervangwagen gaat: attest van de garage of automobielvereniging dat vermeldt dat deze wagen een vervangwagen is voor het voertuig waarvoor reeds een parkeerkaart werd uitgereikt.
U kunt het aanvraagformulier afdrukken, invullen en aan ons bezorgen.

Kaart Zorgparkeren

Prijs & geldigheid
Gratis
Onbeperkt geldig zolang aanvrager voldoet aan de voorwaarden.
Aanvraag enkel via e-mail naar parkeren.aarschot.be@streeteo.com of tijdens zitdag Streeteo (afspraak vereist).


Te gebruiken
Op het ganse grondgebied van de stad. Laat enkel toe om te parkeren voor een inrit of garage zo de bewoners van het pand de bijzondere sticker ‘zorgparkeren’ hebben aangebracht. De verzorging mag op een ander adres gebeuren.

Maximale parkeerduur is 30 minuten. Kaart Zorgparkeren altijd te gebruiken in combinatie met de parkeerschijf waarop het aankomstuur is aangeduid.

Algemeen parkeren in de blauwe zone of de betalende zone mag niet met deze kaart.

Voorwaarden
Het beroep van zorgverstrekker uitoefenen. Domicilie mag ook buiten stad Aarschot liggen.  De Kaart Zorgparkeren dient nummerplaat van de wagen en het gsm-nummer van de zorgverstrekker te vermelden.


Documenten en/of te verstrekken gegevens

 • Bewijs dat men tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest verzorgende Vlaamse Gemeenschap).
 • Naam en adres
 • E-mailadres en gsm-nummer
 • Nummerplaat van de wagen
U kunt het aanvraagformulier afdrukken, invullen en aan ons bezorgen.