NL - FR

Bewonerskaart

Eerste kaart €40 per jaar Tweede kaart €80 per jaar  
Voorwaarde 
Domicilie in de betalende zone of in de blauwe zone.   
Documenten
 • het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor een vignet nodig is
 • identiteitskaart van de aanvrager
 • het oude bewonersvignet
 • indien de wagen op naam van een andere persoon staat: een attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is
 • indien het een bedrijfsvoertuig betreft: attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
 • indien het een leasewagen – eigen bedrijf – betreft: kopie van het leasecontract + kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf
 • indien het een leasewagen – werknemer – betreft: kopie van het leasecontract + attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
 • indien het om een vervangwagen gaat: attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat u met de wagen mag rijden
U kunt het aanvraagformulier afdrukken, invullen en aan ons bezorgen.


Werknemerskaart

 
Zowel werknemers als werkgevers in Aarschot kunnen deze kaart aankopen.
3 maand €60 1 jaar €200   
Documenten
 • attest van de werkgever
 • het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor een vignet nodig is
 • identiteitskaart van de aanvrager
 • het oude vignet
 • indien de wagen op naam van een andere persoon staat: een attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is
 • indien het een bedrijfsvoertuig betreft: attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
 • indien het een leasewagen – eigen bedrijf – betreft: kopie van het leasecontract + kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf
 • indien het een leasewagen – werknemer – betreft: kopie van het leasecontract + attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
 • indien het om een vervangwagen gaat: attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat u met de wagen mag rijden
U kunt het aanvraagformulier afdrukken, invullen en aan ons bezorgen.

Zorgverstrekkerskaart

De zorgverstrekkerskaart is GRATIS en 1 jaar geldig. Met deze kaart kan binnen alle zones geparkeerd worden.  
Voorwaarden
Het beroep van zorgverstrekker uitoefenen. Eén kaart per zorgverstrekker, één nummerplaat per kaart. Domicilie is onbelangrijk.   
Documenten
 • bewijs dat men tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest van de werkgever)
 • het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor een vignet nodig is
 • identiteitskaart van de aanvrager
 • het oude vignet
 • indien de wagen op naam van een andere persoon staat: een attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is
 • indien het een bedrijfsvoertuig betreft: attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
 • indien het een leasewagen – eigen bedrijf – betreft: kopie van het leasecontract + kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf
 • indien het een leasewagen – werknemer – betreft: kopie van het leasecontract + attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
 • indien het om een vervangwagen gaat: attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat u met de wagen mag rijden
U kunt het aanvraagformulier afdrukken, invullen en aan ons bezorgen.