NL - FR

Bewonerskaart

Deze parkeerkaart kan aangevraagd worden voor mensen die in de betalende en blauwe zone wonen. Er kan maximum 1 bewonerskaart per adres uitgereikt worden. 

Voorwaarde 

Domicilie in de blauwe of betalende zone. 

Documenten

 • het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor een vignet nodig is
 • uitprint van de chip op de identiteitskaart
 • indien geen eigenaar van het voertuig, attest van permanente beschikking over het voertuig

Tarief 

Men kan hierin een eigen keuze maken

 • Gratis: hierbij dient wel steeds een bewonersticket genomen te worden aan de parkeerautomaat bij het parkeren in de u toegewezen straten.
 • Betalend: 40 €/ half jaar of 80 €/ jaar waarbij dan geen bewonersticket dient genomen te worden aan de parkeerautomaten bij het parkeren in de u toegewezen straten.

U kan via dit overzicht nagaan of u recht heeft op een bewonerskaart en waar u die mag gebruiken. Via het E-Loket kan u die kaart aanvragen.

E-Loket

Tijdelijke bewonerskaart

Deze parkeerkaart kan aangevraagd worden voor mensen die in de betalende en blauwe zone wonen. Personen kunnen een tijdelijke bewonerskaart bekomen op vertoon van een bewijs van aanvraag tot domiciliewijziging, afgeleverd door dienst Burgerzaken. Maximaal één tijdelijke bewonerskaart per domicilie-adres. Deze kaart is geldig voor de duur van 3 maand en is één maal verlengbaar. Na deze periode kan deze overgaan naar een bewonerskaart op voorwaarde dat het domicilie adres effectief aangepast werd op de identiteitskaart. Er kan maximum 1 bewonerskaart per adres uitgereikt worden. 

Voorwaarde 

Domicilie in de blauwe of betalende zone. 

Documenten

 • het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor een vignet nodig is
 • uitprint van de chip op de identiteitskaart
 • indien geen eigenaar van het voertuig, attest van permanente beschikking over het voertuig
 • bewijs van aanvraag tot domiciliewijziging, afgeleverd door de dienst burgerzaken van de Stad Deinze

Tarief 

Men kan hierin een eigen keuze maken

 • Gratis: hierbij dient wel steeds een bewonersticket genomen te worden aan de parkeerautomaat bij het parkeren in de u toegewezen straten.
 • Betalend: 20 €/ 3 maanden of 40 €/ 6 maanden waarbij dan geen bewonersticket dient genomen te worden aan de parkeerautomaten bij het parkeren in de u toegewezen straten.

U kan via dit overzicht nagaan of u recht heeft op een bewonerskaart en waar u die mag gebruiken. Via het E-Loket kan u die kaart aanvragen.

E-Loket

Parkeerkaart voor chauffeurs van minder mobiele personen

Vanaf 01/08/2017 is er de mogelijkheid om een parkeerkaart aan te vragen voor chauffeurs van minder mobiele personen. Dit zijn organisaties erkend door Stad Deinze. 

Documenten

 • het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor een vignet nodig is
 • uitprint van de chip op de identiteitskaart
 • indien geen eigenaar van het voertuig, attest van permanente beschikking over het voertuig
 • bewijs van erkenning als organisatie voor het vervoer van minder mobiele personen

Tarief 

50 €/ jaar Via het E-Loket kan u die kaart aanvragen.

E-Loket

Zorgverstrekkerskaart

Vanaf 01/08/2017 is er de mogelijkheid voor categorie “Zorgverstrekkers” of “Organisaties voor zorgverstrekking” erkend door het RIZIV, tot het aanvragen van een parkeerkaart. Met deze kaart kan overal te Deinze geparkeerd worden. 

Documenten

 • het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor een vignet nodig is
 • uitprint van de chip op de identiteitskaart
 • indien geen eigenaar van het voertuig, attest van permanente beschikking over het voertuig
 • bewijs van erkenning als zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking door het RIZIV

Tarief 

50 €/ half jaar 100 €/ jaar Via het e-loket kan u die kaart aanvragen.

E-Loket