NL - FR

Bewonerskaart

Betalende zone: 
Eerste kaart € 75 per jaar Tweede kaart €150 per jaar
Een bewonerskaart is steeds geldig voor één jaar.
Blauwe zone
Een bewonerskaart in de blauwe zone is gratis en geldig voor één jaar.

Voorwaarde om een bewonerskaart te verkrijgen
Gedomicilieerd zijn in de betalende zone van Diest.

Documenten

 • inschrijvingsbewijs voertuig
 • identiteitskaart

De bewonerskaart kan onmiddellijk worden uitgereikt indien de nodige documenten worden voorgelegd. Klik hier voor uw bewonerskaart aan te vragen of verlengen.

Indien u geen eigenaar bent van de wagen (bijvoorbeeld: bedrijfswagen), dan dient u een kopie van de verzekeringspolis mee te brengen waarin men vermeld staat dat u medebestuurder of courante bestuurder van de wagen bent of een attest van de werkgever/leasingmaatschappij waarin verklaard staat dat men permanent beschikt of gebruik maakt van de wagen.

Vraag en antwoord betreffende de bewonerskaart


Werknemerskaart 

Zowel werknemers als werkgevers in Diest kunnen deze kaart aankopen en parkeren in de groene zone

De prijs is: 

 • 1 maand 25 euro 
 • 3 maanden 60 euro
 • 1 jaar 175 euro.


Documenten die nodig zijn om een werknemerskaart te verkrijgen:
 • identiteitskaart
 • attest van de werkgever
 • inschrijvingsbewijs voertuig

Indien u geen eigenaar bent van de wagen (bijvoorbeeld: bedrijfswagen), dan dient u een kopie van de verzekeringspolis mee te brengen waarin men vermeld staat dat u medebestuurder of courante bestuurder van de wagen bent of een attest van de werkgever/leasingmaatschappij waarin verklaard staat dat men permanent beschikt of gebruik maakt van de wagen. 

Zorgverstrekkerskaart

Deze kaart kost 100 euro voor een jaar. 

Om een zorgverstrekkerskaart te kunnen aanschaffen, moet men voldoen aan volgende
voorwaarden:

 • een medisch of paramedisch beroep uitoefenen waarvoor huisbezoeken op het grondgebied
  van Diest noodzakelijk zijn
 • het bewijs kunnen leveren dat men tot bovenstaande doelgroep behoort (attest Orde van
  Geneesheren, RIZIV-attest of attest van de werkgever);
 • beschikken over een motorvoertuig, ingeschreven op naam van de natuurlijke persoon of de
  rechtspersoon, dat gebruikt wordt om genoemde huisbezoeken af te leggen.