NL - FR

Zorgverstrekkerskaart

 
Deze kaart is bedoeld voor medische en paramedische zorgverstrekkers. Ze biedt hen de mogelijkheid om voor € 100 per jaar telkens één uur te parkeren binnen de betalende zone.  


Procedure 
Aan te vragen in het gemeentehuis van De Panne. Mee te nemen documenten:
  • verzekeringsbewijs wagen
  • identiteitskaart
  • attest Orde van Geneesheren of RIZIV