NL - FR

Bewonerskaart

In Geel kan je aanspraak maken op een bewonerskaart onder de volgende voorwaarden:

 • Je bent een inwoner van de stad Geel en je bent ingeschreven in een straat waar betalend parkeren of schijfparkeren geldt
 • Je kan 2 bewonerskaarten per wooneenheid aanvragen. Voor één bewonerskaart betaal je € 50/jaar. Voor de tweede bewonerskaart betaal je € 100/jaar. Op de tweede bewonerskaart kan je meerdere nummerplaten vermelden.

Als de wagen niet op jouw naam staat (bijvoorbeeld een bedrijfswagen) dien je een bewijs van bestendig gebruik van je werkgever voor te leggen. Klik hier voor het bestendig bewijs van de stad Geel.

4-urenabonnement

 • Als inwoner van Geel kan u met dit parkeerabonnement maximum 4 uren parkeren op de centrumparkings Pas, Nieuwstraat, Havermarkt, Grote Werft en Lebonstraat. Op de 4-urenkaart stelt u het begin uur van uw parkeerkaart in. De bestuurder moet deze 4-urenkaart achter de voorruit of aan de voorzijde van het voertuig plaatsen.
 • Een parkeerabonnement voor 1 jaar kost €30
 • De éénmalige kostprijs voor een Geelse 4-urenkaart bedraagt €1

Werknemerskaart 

Voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen die werkzaam zijn op het grondgebied van Geel bestaat er de mogelijkheid om tijdens de uitoefening van het beroep onbeperkt te parkeren op de hiervoor toegewezen parkings, op voorwaarde dat de werknemerskaart gebruikt wordt.

De werknemerskaart is geldig voor één van de volgende toegewezen parkings:

 • ondergrondse parking Centrum
 • parking Nieuwstraat
 • parking Pas
 • parking Grote Werft (voor stadhuis)

De bestuurder moet de werknemerskaart zichtbaar achter de voorruit of aan de voorzijde van het voertuig plaatsen.
Ook dient u volgende bewijzen te kunnen voorleggen:

 • u dient een bewijs voor te leggen dat u bent tewerkgesteld bij een bedrijf dat gelegen is in een betalende of blauwe zone
 • u dient een bewijs voor te leggen dat het voertuig waarvoor de kaart wordt aangeleverd ingeschreven is op uw naam of dat u er vast over beschikt

Er kunnen maximum 3 kentekens op de parkeerkaart vermeld worden. Voor een deeltijdse werknemer bestaat er de mogelijkheid om jaarkaarten per half dagdeel aan te kopen. Deeltijdse werknemerskaarten zijn slechts geldig voor 1 werknemer (max 2 kentekens).
De kostprijs voor de werknemerskaart bedraagt:

 • €150 per jaar voor de ondergrondse parking Werft (Ecodroom)
 • €250 per jaar voor de parkings Nieuwstraat, Pas en Werft
 • € per jaar per half dagdeel voor parkings Nieuwstraat, Pas en Werft

Zorgverstrekkerskaart 

Parkeerkaart waarmee zorgverstrekkers 1 uur gratis kunnen parkeren tijdens de uitoefening van hun beroep.

Om recht te hebben op één uur gratis parkeertijd moet de zorgverstrekkerskaart gecombineerd worden met het “Geels halfuurtje”. Deze kaarten moeten door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit of aan de voorzijde van het voertuig worden geplaatst.

Voor wie?

Voor de professionele medische zorgverstrekkers aan huis (zoals artsen, verpleegkundigen, kinesisten,…) die werkzaam zijn op het grondgebied van Geel.
Voorwaarden: De aanvrager moet een bewijs voorleggen dat hij of zij medische zorgverstrekker aan huis is (RIZIV-nummer of attest werkgever).

Alle kaarten worden aangevraagd bij de dienst grondgebonden zaken of online via de website van de stad Geel.