NL - FR

Blauwe zone

U kan gratis parkeren in de blauwe zone van Kortenberg als u een geldige Europese blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit legt. 

Stel deze parkeerschijf correct in door de pijl te plaatsen op het streepje (van het halfuur of volle uur) volgend op het uur van aankomst. 
Voorbeeld: u parkeert om 10.17 uur, zet de pijl op 10.30 uur; u parkeert om 15.32, zet de pijl op 16.00 uur. Plaats de pijl nooit tussen twee streepjes in.

  • Parkeerduur: maximum 2 uur, tenzij anders vermeld op de signalisatieborden.
  • Van maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur
  • Uitgezonderd zon- en feestdagen, en 11 juli

U kan ook opteren voor het forfaitaire stelsel (via retributiebon) van 25,00 euro voor een ganse dag.


Europese Parkeerschijf

Gebruik enkel de officieel goedgekeurde Europese parkeerschijf. Alle andere types parkeerschijven zullen aanleiding geven tot het uitschrijven van een retributiebon.

Powered by Froala Editor