NL - FR

Bewonerskaart

De eerste bewonerskaart is gratis. Een tweede bewonerskaart kan ook gratis verkregen worden.


Voorwaarde 

Domicilie in de betalende zone of in de blauwe zone

Documenten
  • het inschrijvingsbewijs van de wagen(s) waarvoor een vignet nodig is
  • identiteitskaart van de aanvrager
  • het oude bewonersvignet
  • indien de wagen op naam van een andere persoon staat: een attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is
  • indien het een bedrijfsvoertuig betreft: attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
  • indien het een leasewagen – eigen bedrijf – betreft: kopie van het leasecontract + kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf
  • indien het een leasewagen – werknemer – betreft: kopie van het leasecontract + attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
  • indien het om een vervangwagen gaat: attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat u met de wagen mag rijden
U kunt het aanvraagformulier afdrukken, invullen en aan ons bezorgen. 

U kunt uw bewonerskaart online aanvragen of verlengen.   
zone D stratenlijst