NL - FR

Bewonerskaart

Alle personen gedomicilieerd in één van de blauwe – of betalende zones in Menen hebben recht op een bewonerskaart. Per adres is één gratis bewonerskaart verkrijgbaar. Een tweede bewonerskaart op hetzelfde adres kost €100, een derde kost €300. Voor een eventuele vierde, vijfde… bewonerskaart betaalt u steeds €300. Een bewonerskaart is twee jaar geldig.

Een nieuwe bewonerskaart kan online - of in de parkeerwinkel te Menen aangevraagd worden. Voor uw online aanvraag heeft u een e-ID lezer nodig, uw ID en dient u het inschrijvingsbewijs van uw wagen in te scannen. Wanneer u een bewonerskaart aanvraagt in de parkeerwinkel, neemt u uw ID en inschrijvingsbewijs mee.

Een verlenging van de bewonerskaart kan online of in de parkeerwinkel te Menen. Voor een online verlenging heeft u een e-ID lezer nodig en uw ID. Wanneer u uw bewonerskaart gaat verlengen in de parkeerwinkel, neemt u uw ID en inschrijvingsbewijs mee.

  • De vervaldatum van uw bewonerskaart staat duidelijk vermeld op uw parkeerkaart. In het laatste kwartaal van het jaar waarin uw bewonerskaart vervalt ontvangt u een schrijven met de nodige informatie aangaande de verlenging (zowel wanneer u de parkeerkaart online – of in de parkeerwinkel aanvroeg).

Voor een wijziging van uw nummerplaat dient u zich naar de parkeerwinkel te begeven. U neemt uw ID en het nieuwe inschrijvingsbewijs van uw wagen mee. U neemt eveneens de oude bewonerskaart mee.

Bewonerskaarten krijgen een zone toegekend aan de hand van het domicilieadres. U kan hier raadplegen waar u met uw bewonerskaart mag parkeren. U kan deze parkeerfolder eveneens op het stadhuis en in de parkeerwinkel verkrijgen.

De bewonerskaart is op heden virtueel. Dat wil zeggen dat u uw bewonerskaart niet meer voor de voorruit van uw wagen dient te leggen. Dit geldt zowel voor bewonerskaarten aangevraagd in de parkeerwinkel als digitaal aangevraagde bewonerskaarten. De bewonerskaart wordt digitaal geconsulteerd bij een eventuele controle.

Klik hier om een parkeerkaart online aan te vragen.

Aannemerskaart

De aannemerskaart is geschikt voor het uitvoeren van werken voor kleine aannemingen binnen de blauwe en betalende zone van de stad Menen. Deze parkeerkaart kost €7 per dag en is te bekomen in de parkeerwinkel.

U dient volgende documenten mee te brengen naar de parkeerwinkel:

  • Bewijs van officiële aannemer aan de hand van BTW-nummer.
  • Inschrijvingsbewijs van de betreffende wagen.
  • Indien verlenging nodig: de oude aannemerskaart meebrengen naar de parkeerwinkel (dus niet de originele documenten, deze dienen enkel om het dossier op te starten).

Zorgverstrekkerskaart

Deze parkeerkaart geeft zorgverstrekkers het recht om te parkeren in de betalende - en blauwe zone, indien gebruikt in combinatie met een geldige Europese parkeerschijf. De zorgverstrekkerskaart is 2 jaar geldig, kost €200 euro en is te verkrijgen in de parkeerwinkel. Onder zorgverstrekkers worden huisartsen, kinesisten en thuisverpleegkundigen verstaan.

U dient volgende documenten mee te brengen naar de parkeerwinkel:

  • Bewijs dat u tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest van de werkgever).
  • Inschrijvingsbewijs wagen
  • Identiteitskaart

Verder kan in de parkeerwinkel gratis een ‘zorgverstrekkersticker’ verkregen worden. Wanneer u deze sticker aan uw garagepoort kleeft, geeft u de toestemming aan een zorgverstrekker om zich voor uw poort te parkeren voor een beperkte tijd.