NL - FR

Wat doe ik als ik een retributiebon heb gekregen?

  • Betaal binnen de 5 dagen op het rekeningnummer BE73 0689 1111 4660
  • Vermeld steeds het OGM n° (vb. structuur XXX/XXXX/XXXXX of XXX/XXXX/XXXXX) om te vermijden dat je betaling niet wordt toegewezen.
  • Ben je je bon kwijt? Vermeld dan zeker je kentekennummer bij je betaling.

Wilt u een bezwaar indienen?

  • Indien u een bezwaar wil indienen, klik hier.