NL - FR

Parkeerkaarten

Vanaf 1 april 2021 zijn er bewoners- en zorgverstrekkerskaarten mogelijk. Onderstaand kan u de informatie daaromtrent terugvinden en kan u reeds uw parkeerkaart aanvragen.
Bewonerskaarten:
U komt in aanmerking voor een bewonerskaart onder volgende voorwaarden:

 • U bent een inwoner van – en ingeschreven in een straat waar een blauwe zone of een betalende zone geldt.
 • Er kunnen maximaal twee bewonerskaarten per wooneenheid aangevraagd worden, met slechts één nummerplaat per bewonerskaart, ongeacht of u over meer dan twee wagens beschikt.
  • De eerste bewonerskaart is gratis.
  • De tweede bewonerskaart kost u €150/jaar.
 • Als de wagen niet op uw naam staat (bijvoorbeeld een bedrijfswagen), dient u een bewijs van bestendig gebruik van uw werkgever voor te leggen.

Hoe vraag ik een bewonerskaart aan?

 • Online via het platform. U zal volgende nodig hebben:
  • Uw identiteitskaart
  • Het inschrijvingsbewijs van uw wagen
  • Eventueel een attest van bestendig gebruik

Waar mag ik parkeren met mijn bewonerskaart?

 • Wie gedomicileerd is in de blauwe zone, mag met de bewonerskaart onbeperkt parkeren in dat deel van de blauwe zone dat u wordt toegewezen (zone A of zone B).
 • Wie gedomicileerd is in de betalende zone, mag met de bewonerskaart niet in de betalende zone, maar wel onbeperkt parkeren in dat deel van de blauwe zone, dat u wordt toegewezen (zone A of zone B).
 • Opgelet: in de blauwe zone A.C. De Zaat zijn bewonerskaarten niet geldig

De parkeerfolder is een samenvatting en visuele voorstelling van het volledige parkeerbeleid, inclusief het bewonersparkeren.

Zorgverstrekkerskaarten:
U komt in aanmerking voor een zorgverstrekkerskaart onder volgende voorwaarden:

 • Instaan voor medische hulp en zorgverstrekking aan huis: huisartsen,  kinesisten, thuisverplegers erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
 • De zorgverstrekker of zijn werkgever zijn erkend door het RIZIV.
 • De parkeerkaart moet worden gebruikt in combinatie met een Europese blauwe schijf.

Hoe vraag ik een zorgverstrekkerskaart aan?

 • Online via het platform. U zal volgende nodig hebben:
  • Uw identiteitskaart
  • Het inschrijvingsbewijs van uw wagen
  • Bewijs van verlening van medische hulp en zorgverstrekking aan huis
  • RIZIV-nummer