NL - FR

Wat doe ik als ik een retributiebon heb gekregen?

  • Betaal binnen de 5 dagen op rekeningnummer: BE46 0689 0457 4436
  • Vermeld steeds het OGM n° (vb. structuur XXX/XXXX/XXXXX of XXX/XXXX/XXXXX) om te vermijden dat je betaling niet wordt toegewezen.
  • Ben je je bon kwijt? Vermeld dan zeker je kentekennummer bij je betalingg.

Wilt u een bezwaar indienen? 

  • Indien u een bezwaar wil indienen, klik hier.