NL - FR

Bewonerskaart

De bewonerskaart is GRATIS en 2 jaar geldig. Met deze kaart kan binnen één zone onbeperkt geparkeerd worden.

Download hier de stratenlijst van zone Noord
Download hier de stratenlijst van zone Zuid
Download hier de stratenlijst van St-Stevens-Woluwe
Download hier de stratenlijst van Sterrebeek

Voorwaarden

Domicilie binnen de blauwe of betalende zone

Één nummerplaat per bewonerskaart

Maximum twee bewonerskaarten per domicilieadres

Documenten

 • identiteitskaart aanvrager
 • kentekenbewijs voertuig
 • attest gezinssamenstelling gemeente Zaventem
 • indien geen eigenaar van het voertuig, attest van permanente beschikking over het voertuig
  • VERVANGEN DOOR:
   • indien de wagen op naam van een andere persoon staat: een attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is

   • indien het een bedrijfsvoertuig betreft: attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is

   • indien het een leasewagen – eigen bedrijf – betreft: kopie van het leasecontract + kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf

   • indien het een leasewagen – werknemer – betreft: kopie van het leasecontract + attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is

Aanvraag in de parkeerwinkel
De kaart wordt meteen afgeleverd bij uw bezoek aan de parkeerwinkel als u aan alle voorwaarden voldoet.

Zorgverstrekkerskaart

De zorgverstrekkerskaart is GRATIS en 2 jaar geldig. Met deze kaart kan binnen alle zones onbeperkt geparkeerd worden.

Voorwaarden
Het beroep van zorgverstrekker uitoefenen.
Eén kaart per zorgverstrekker, één nummerplaat per kaart.
Domicilie is onbelangrijk.

Documenten

 • bewijs dat men tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest van de werkgever)
 • identiteitskaart aanvrager
 • kentekenbewijs voertuig

Aanvraag in de parkeerwinkel
De kaart wordt meteen afgeleverd bij uw bezoek aan de parkeerwinkel als u aan alle voorwaarden voldoet.

Aannemerskaart

De aannemerskaart kost € 25 per dag en is geldig voor de duur zoals op de kaart vermeld. Enkel geldig voor de zone waarbinnen men de werken uitvoert.

Voorwaarden
Werken uitvoeren binnen de blauwe of betalende zones zoals bouwen, afbreken, verbouwen, renoveren, inrichten en/of herstellen van gebouwen en de daarin geplaatste uitrustingsgoederen.
Maximum 2 nummerplaten per kaart.
Domicilie is onbelangrijk.

Documenten

 • het schriftelijk bewijs leveren dat men werken zal uitvoeren binnen de aangevraagde straten
 • identiteitskaart aanvrager
 • kentekenbewijs voertuig

Aanvraag in de parkeerwinkel
De kaart wordt meteen afgeleverd bij uw bezoek aan de parkeerwinkel als u aan alle voorwaarden voldoet.